Wettelijke vereisten

Wetgeving

Sinds 11 maart 2021 gelden nieuwe wettelijke vereisten om oplaadpunten voor elektrische voertuigen te installeren op parkeerterreinen van gebouwen. Concreet zijn ze van toepassing op gebouwen waarvoor sinds 11 maart een omgevingsvergunning nodig is voor nieuwbouw of voor een ingrijpende renovatie.

Particulieren – zowel huurders als eigenaars – die tussen 1 september en 31 december 2022 een laadpaal aanschaffen, kunnen een belastingvermindering van 45 % genieten. Dat tarief vermindert tot 30 % in 2023 en tot 15 % in 2024. Het bedrag waarvoor een belastingvoordeel geldt en waarop het wordt berekend, komt neer op tot € 1.750,- per laadpaal en per belastingplichtige. De laadpalen moeten wel aan enkele technologische en ecologische voorwaarden voldoen. Zo moet het laadstation de laadtijd en het vermogen kunnen sturen en moet het op groene stroom kunnen draaien – een ‘smartcharger’ als het ware.

Blitz 74I4733 e1676315139781
MicrosoftTeams image 3 scaled

Voor wie en vanaf wanneer?

De verplichtingen gelden voor gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is sinds 11 maart 2021.
De eigenaar van het gebouw of de vergunninghouder is verantwoordelijk om daaraan te voldoen.

Bedrijven die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 in een laadstation investeren, kunnen op een verhoogde kostenaftrek rekenen. Bij investeringen gedaan tussen 1 september 2021 en 31 maart 2023, is een aftrekpercentage van 200 % van toepassing. Tussen 1 april 2023 en 31 augustus 2024 daalt dat percentage naar 150 %. Op afgesproken momenten van de dag – tijdens de werkuren of erna – moet het laadstation bovendien toegankelijk zijn voor derden.

Vanaf 2025 wordt het verplicht om oplaadpunten op parkeerterreinen van bepaalde bestaande gebouwen te installeren. Die verplichtingen vloeien voort uit de Europese richtlijn over de energieprestatie van gebouwen. Vanaf 2026 moeten emissievrije bedrijfswagens de norm worden in België. 

Wij begeleiden u bij elke stap en zorgen ervoor dat u 100% in orde bent met alle verplichtingen en aanvragen.

Gebouwen zonder woonfunctie

Gebouwen zonder woonfunctie of parkeergebouwen (nieuwe of bestaande die ingrijpend gerenoveerd worden) met meer dan tien parkeerplaatsen worden geleidelijk aan voorzien van:

Daarnaast worden alle bestaande gebouwen zonder woonfunctie met meer dan 20 parkeerplaatsen uiterlijk op 1 januari 2025 voorzien van minstens twee oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen.

Parking in the shade mall
Woman Going Shopping Whilst Leaving Electric Vehicle To Charge In Car Park

Gebouwen met woonfunctie

Nieuwe voor bewoning bestemde gebouwen met een parkeerterrein met twee of meer parkeerplaatsen worden voorzien van infrastructuur voor leidingen (of op zijn minst kabelgoten) om oplaadpunten (voor normaal of hoog vermogen) in een later stadium te kunnen installeren. Die verplichtingen gelden ook voor renovatiewoningen die meer dan tien parkeerplaatsen hebben.

Welke parkings?

De verplichtingen gelden:

S-Line 3
©Smappee Charging Square Night 1

Uitzonderingen

Bij ingrijpende renovaties gelden de verplichtingen voor:

Handhaving

De verplichting wordt gehandhaafd door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Wanneer u niet aan de verplichtingen voldoet, kan het VEKA een administratieve geldboete opleggen van:

Regelgeving

Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid, TITEL XI/1. Elektromobiliteit en Afdeling VI. Administratieve sanctie wegens niet-naleving van de eisen bij elektromobiliteit.

Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, TITEL IX/1. Elektromobiliteit

Woman Going Shopping Whilst Leaving Electric Vehicle To Charge In Car Park
Checking a document

Fiscale voordelen

Wilt u meer weten over wat de fiscale voordelen zijn bij het plaatsen van laadpalen en e-mobiliteit? 

Start charging today!

Overzicht offerteaanvraag